ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMÂNĂ DIN CELE DOUĂ AMERICI

CATEDRALA SF.ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA


5406 N. Newland Ave, Chicago, IL 60656
Ph: (773) 353-7416; Fax:(773) 774-1805
cler@catedrala.org


Slujba Sfantului Maslu

Sfântul Maslu este una din cele 7 Taine prin care omul dobândește iertare de păcatul.

Sfântul apostol Iacov ne dă următoarea îndemnare: "Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu undelemn întru numele Domnului. Şi rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui." (5, 14 – 15)

Înțelegem deci că maslul este Taina prin care creștinul bolnav care este uns cu undelemn sfințit dobândește, cu rugăciunile preoților, harul vindecării de bolile trupești și sufletești.

Această Sfântă Taina dovedește, odată mai mult, cât adevăr este în sfânta noastră credință, câtă întemeiere este în privința celor ce se săvârșesc de către preoți. Sfânta rugăciune a preoților cu ungerea cu undelemn a celor bolnavi noi o numim „maslu”, dar, pe lângă aceasta, ea mai are și alte numiri, care se folosesc mai rar, cum ar fi: undelemn împreunat cu rugăciune ( evheleon ), ungere cu undelemn sfințit etc. ....

Astfel, prin faptul ca se spune „preoții”, Sfânta Biserică învață că la bolnavul căruia i se face sfântul maslu este necesar sa fie chemați cel puțin 2, 3 preoți. Pot fi și mai mulți ( cel mai indicat este șapte ), dar în cazul când acest lucru nu este posibil, să fie cel puțin doi. Numai în cazul de mare urgență şi nefiind posibilă reuniunea a minimum doi preoți, se admite și unul.