ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMÂNĂ DIN CELE DOUĂ AMERICI

CATEDRALA SF.ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA


5406 N. Newland Ave, Chicago, IL 60656
Ph: (773) 353-7416; Fax:(773) 774-1805
cler@catedrala.org


Taina Sfântei Împărtășanii

"Sfânta împărtășanie (Euharistia sau Cuminecătura) este Taina în care, sub chipul pâinii și al vinului, se împărtășește creștinului însuși Trupul și Sângele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, înfățișându-se totodată, real și nesângeros, jertfa de pe Cruce a Mântuitorului ...
Aceasta Sfânta Taina a orânduit-o însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care nu numai că a vorbit despre ea, ci a și înfăptuit-o însuși, în ajunul răstignirii Sale. După ce a mâncat cu apostolii Săi, luând o pâine și rugându-se Tatălui ceresc, a binecuvântat-o și, frângând-o, a zis: "Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu". Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit, le-a dat zicând: "Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor" "(Matei, 26, 26-28; Marcu, 14, 22-24). "Sa faceți lucrul acesta intru pomenirea Mea" (Luca, 22, 19-20). (Continuare ...).
Părintele ILIE CLEOPA - „Despre credința ortodoxa”

În timpul Sfintei Liturghii clerul catedralei impărtășește copiii ortodocșii până la 7 ani și toți ortodocșii care s-au spovedit, au primit dezlegare de la duhovnic pentru a primi Sfânta Împărtășanie și nu au consumat nimic după miezul nopții. Pentru detalii vă rugăm contactați clerul catedralei.